CHARA VILLE Serviced Apartment - Bangkok, Thailand 
 
 
 
 
 
 
 
  Tel : +66 (0)2 319 3205-6
  Mobile : +66 (0)81 860 1733
  Fax : +66 (0)2 319 3207
  E-mail : contact@chara-ville.com
CHARA VILLE Serviced Apartment Bangkok, Thailand 
 
BUILDING  
DECORATIONS  
ROOMS  
FACILITIES  
 
 
   
 
© 2011 All rights reserved. CHARA VILLE : 37 Soonvijai 4 - New Petchburi  Road - Huay Kwang, Bangkapi, Bangkok 10310